Fysioterapeutti mukanasi.

OmaFyssari+ on yhdessä alan ammattilaisten kanssa mobiiliympäristöön suunniteltu fysioterapian ja ennakoivan kuntoutuksen etähoitopalvelu. Se on kehittyvä palvelumuoto, joka soveltuu erinomaisesti konsultaatioon, kuntoutustilanteiden arvioimiseen sekä kuntoutuksen motivointiin ja seurantaan.

Ominaisuudet

OmaFyssarin ominaisuudet tehostavat fysioterapeutin työn asiakaslähtöisyyttä.

success

Tehostaa harjoitteita

Monipuolinen apu kotiharjoitteiden tekemiseen ja kuntoutumisen edistämiseen.

smartphone

Ohjeet aina tallessa

Harjoitteita ja ohjeita selventää käytössä oleva kuva- ja videokirjasto.

line-graph

Kattava raportointi

Hallintaliittymä mahdollistaa kuntoutuksen monitasoisen seurannan ja raportoinnin myös anonyymisti.

nurse

Pidä yhteyttä

Sovellus sisältää viestintäkanavan fysioterapeutin ja asiakkaan välillä.

gym

Harjoitteet missä tahansa

Kuntoutettava voi tehdä harjoitteet ajasta ja paikasta riippumatta. Fysioterapeutti kulkee mukana puhelimessa.

visitor

Päiväkirja

Kuntoutettava voi kirjata päiväkirjaan harjoitteiden jälkeisiä tuntemuksia sekä samalla seurata kuntoutumisen kehittymistä.

ontop33-min
ontop1-min
ontop2-min

Miksi OmaFyssari?

  • Tarjoaa nykyaikaisuutta etäkuntoutuksen ohjaukseen ja motivointiin.
  • Tarjoaa kustannustehokkuutta fysioterapiapalvelujen kehittämiseen.
  • Auttaa kuntoutustarpeen selvittämisessä ja ohjauksessa.
  • Tukee ja nopeuttaa omatoimista kuntoutumista kotiympäristössä.
  • Mahdollistaa yhteydenpidon asiakkaan ja fysioterapeutin välillä.
  • Sisältää hoitohenkilöstölle kattavan raportointiosion kuntoutuksen seurantaan.

Asiakkaamme suosittelevat

Lue mitä asiakkaat kertovat yhteistyöstä kanssamme.

Helppokäyttöinen mobiilisovellus

Mobiilisovellus muistuttaa kuntoutettavaa tehtävistä harjoitteista. Fysioterapeutti saa kattavat raportit käyttäjän suorituksesta.

Selkeä käyttöliittymä

Mobiilisovellus on helppokäyttöinen kaiken ikäisille. Kuntoutettava voi suorittaa harjoitteet ajasta tai paikasta riippumatta.

Laadi harjoiteohjelmat

Laadi ja kokoa asiakaskohtaiset harjoiteohjelmat. Ohjeet voidaan myös tulostaa paperiversioksi.

GDPR-valmis

OmaFyssari+ on tietoturvallinen ja GDPR-valmis. OmaFyssari+ vastaa palvelusisällöltään myös Kelan suositusta etäkuntoutukseen soveltuvista alustoista.

Viestintäkanava

OmaFyssari+ sisältää viestintäosion kuntoutettavan ja hoitohenkilöstön väliseen keskusteluun.

threed_mockup-1000x2155-min
ontop33-min
ontop1-min
ontop2-min

OmaFyssari soveltuu moneen eri toimintaympäristöön

OmaFyssari tarjoaa terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisille interaktiivisen tavan toteuttaa fysioterapian palveluja nykyaikaisesti.

  • Työ- ja ikäterveyspalvelut: Toimintakyky, hyvinvointi ja jaksaminen (mm. työyhteisöille tarjottavat, hyvinvointi- ja kuntoutusohjelmat), TULES-kuntoutus.
  • Sairaala- ja toimenpideympäristöt: Kotikuntoutus ennen ja jälkeen toimenpiteiden.
  • Osana hoidon laajempaa palvelukokonaisuutta: Muiden hoito- ja etäkuntoutusohjelmien osana (SOTE-palvelukehitys ja lisäarvopalvelut).
  • Vuorovaikutteisena osana yhteisön omaa kuntoutuksen hoitopolkua: Kuntoutettavan aktivointi ja palvelutarjonnan lähentäminen etenkin poikkeusoloissa.

Räätälöi sovelluksesi ilme

Palveluntuottajalla on mahdollisuus vaikuttaa oman sovelluksensa ulkoasuun.

Ilman muuta! Mobiilisovelluksen ilme voidaan suunnitella palveluntuottajan brändin mukaiseksi.

Kyllä sopii. Sovelluksen suunnittelussa on huomioitu eri käyttäjäryhmien tarpeet ja roolit. OmaFyssari+ on saanut paljon erinomaista palautetta helppokäyttöisyydestään.

Kyllä, harjoitekirjastoon voidaan ladata palveluntuottajan ja kuntoutettavan omaa materiaalia esimerkiksi videoina, kuvina tai muina tiedostomuotoina.

OmaFyssari+ on kehittyvä ja tarpeiden mukaan muuntuva sovellus, joka voidaan integroida myös palveluntuottajan omiin taustajärjestelmiin tai vaikkapa videojärjestelmään reaaliaikaista videota varten. Kysy lisää!

OmaFyssari+ tukee kehittyviä vuorovaikutus- ja työyhteisömalleja

Tulevaisuudessa fysioterapia ja sen käyttömuodot tulevat muuttumaan teknologian kehityksen myötä. Palvelukehys siirtyy yhä lähemmäksi asiakasta, joka osallistuu itse entistä aktiivisemmin oman terveydentilansa ja kuntonsa hallintaan. Omakohtaisen liikkumisen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja seuraaminen korostuu ja luo uudenlaista näkökulmaa hoitomuotojen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi osaksi arkea.

OmaFyssari+ on oivallinen tapa vastata nykyaikaisen kehityksen haasteisiin, tavoittaa omat asiakkaat sekä korostaa fysioterapeutin roolia kuntoutettavan ohjauksessa ja motivoinnissa. Se on terveyden edistämiseen tarkoitettu sovellus ja etätoimintamalli, joka on suunnattu fysioterapian ammattilaiselle ja hoitoympäristön asiakasryhmille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää. Kerromme mielellämme, miten OmaFyssari+ soveltuisi myös teidän kuntoutuksen etähoitopolun tueksi.