Fysioterapeutti mukanasi.

OmaFyssari+ on yhdessä alan ammattilaisten kanssa mobiiliympäristöön suunniteltu fysioterapian ja ennakoivan kuntoutuksen etähoitopalvelu. Se on kehittyvä palvelumuoto, joka soveltuu erinomaisesti konsultaatioon, kuntoutustilanteiden arvioimiseen sekä kuntoutuksen motivointiin ja seurantaan.

Ominaisuudet

OmaFyssarin ominaisuudet tehostavat fysioterapeutin työn asiakaslähtöisyyttä.

success

Tehostaa harjoitteita

Monipuolinen apu kotiharjoitteiden tekemiseen ja kuntoutumisen edistämiseen.

smartphone

Ohjeet aina tallessa

Harjoitteita ja ohjeita selventää käytössä oleva kuva- ja videokirjasto.

line-graph

Kattava raportointi

Hallintaliittymä mahdollistaa kuntoutuksen monitasoisen seurannan ja raportoinnin myös anonyymisti.

nurse

Pidä yhteyttä

Sovellus sisältää viestintäkanavan fysioterapeutin ja asiakkaan välillä.

gym

Harjoitteet missä tahansa

Kuntoutettava voi tehdä harjoitteet ajasta ja paikasta riippumatta. Fysioterapeutti kulkee mukana puhelimessa.

visitor

Päiväkirja

Kuntoutettava voi kirjata päiväkirjaan harjoitteiden jälkeisiä tuntemuksia sekä samalla seurata kuntoutumisen kehittymistä.

ontop33-min
ontop1-min
ontop2-min

Miksi OmaFyssari?

 • Tarjoaa nykyaikaisuutta etäkuntoutuksen ohjaukseen ja motivointiin.
 • Tarjoaa kustannustehokkuutta fysioterapiapalvelujen kehittämiseen.
 • Auttaa kuntoutustarpeen selvittämisessä ja ohjauksessa.
 • Tukee ja nopeuttaa omatoimista kuntoutumista kotiympäristössä.
 • Mahdollistaa yhteydenpidon asiakkaan ja fysioterapeutin välillä.
 • Sisältää hoitohenkilöstölle kattavan raportointiosion kuntoutuksen seurantaan.

Asiakkaamme suosittelevat

Lue mitä asiakkaat kertovat yhteistyöstä kanssamme.

Helppokäyttöinen mobiilisovellus

OmaFyssari+ on helppokäyttöinen ja nopeasti omaksuttava palvelu.
Se on jokapäiväisessä käytössä monipuolinen ja korostaa vuorovaikutteisuutta.

Selkeä käyttöliittymä

Mobiilisovellus on helppokäyttöinen kaiken ikäisille. Kuntoutettava voi suorittaa harjoitteet ajasta tai paikasta riippumatta.

Laadi harjoiteohjelmat

Laadi ja kokoa asiakaskohtaiset harjoiteohjelmat. Ohjeet voidaan myös tulostaa paperiversioksi.

GDPR-valmis

OmaFyssari+ on tietoturvallinen ja GDPR-valmis. Se täyttää Kelan ja Valviran vaatimukset sekä palvelukuvauksissa kuvatut edellytykset tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyen.

Viestintäkanava

OmaFyssari+ sisältää viestintäosion kuntoutettavan ja hoitohenkilöstön väliseen keskusteluun sekä muistutustoiminnon huolehtimaan kotikuntoutujan arkipäivän askareiden suorittamisesta.

mockup-seniori1-min
ontop33-min
ontop1-min
ontop2-min

OmaFyssari soveltuu moneen eri toimintaympäristöön

OmaFyssari on kehittyvä palvelu, joka soveltuu muun muassa seuraaville aloille:

 • Yleisterveyden hoito: Toimintakyky, hyvinvointi ja jaksaminen (mm. eri yhteisöille tarjottavat hyvinvointi-, kuntoutus- ja valmennusohjelmat)
 • Kotona asuminen ja kotiharjoittelu: Ikäihmisten kuntoisuuden parantaminen, toiminnallinen tukeminen ja seuranta.
 • Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia: TULES-kotikuntoutus.
 • Sairaala- ja toimenpideympäristöt: Pre- ja postoperatiivinen kotikuntoutus.
 • Vuorovaikutteisena osana yhteisön omaa kuntoutuksen hoitopolkua: Kuntoutettavan aktivointi ja palvelutarjonnan lähentäminen etenkin poikkeusoloissa.
 • Osana hoidon laajempaa palvelukokonaisuutta: Muiden hoito- ja etäkuntoutusohjelmien osana (SOTE-palvelukehitys / Hyvinvointikuntayhtymät).

Muunneltavuutta ja nykyaikaista näkökulmaa

Palvelu sisältää lukuisia ominaisuuksia kuntoutettavan elämänlaadun sujuvaan ylläpitämiseen.

Kyllä, monellakin tapaa, ja myös kuntoutettavan harjoitteisiin liittyviä
seurantaparametrejä voidaan muokata aina tarpeen mukaan.

Kyllä sopii. Sovelluksen suunnittelussa on huomioitu eri käyttäjäryhmien tarpeet ja roolit. OmaFyssari+ on saanut paljon erinomaista palautetta helppokäyttöisyydestään.

Kyllä, harjoitekirjastoon voidaan ladata palveluntuottajan ja kuntoutettavan omaa materiaalia esimerkiksi videoina, kuvina tai muina tiedostomuotoina.

OmaFyssari+ on kehittyvä ja tarpeiden mukaan muuntuva sovellus, joka voidaan integroida monipuolisesti myös palveluntuottajan omiin taustajärjestelmiin. Kysy lisää!

OmaFyssari+ tukee kehittyviä vuorovaikutus- ja työyhteisömalleja

Tulevaisuudessa fysioterapia ja sen käyttömuodot tulevat muuttumaan teknologian kehityksen myötä. Palvelukehys siirtyy yhä lähemmäksi asiakasta, joka osallistuu itse entistä aktiivisemmin oman terveydentilansa ja kuntonsa hallintaan. Omakohtaisen liikkumisen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja seuraaminen korostuu ja luo uudenlaista näkökulmaa hoitomuotojen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi osaksi arkea.

OmaFyssari+ on oivallinen tapa vastata nykyaikaisen kehityksen haasteisiin, tavoittaa omat asiakkaat sekä korostaa fysioterapeutin roolia kuntoutettavan ohjauksessa ja motivoinnissa. Se on terveyden edistämiseen tarkoitettu sovellus ja etätoimintamalli, joka on suunnattu fysioterapian ammattilaiselle ja hoitoympäristön asiakasryhmille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää. Kerromme mielellämme, miten OmaFyssari+ soveltuisi myös teidän kuntoutuksen etähoitopolun tueksi.

omafyssari